Attest A1 - utstedt i utlandet

Type I
Tittel i ePhorte Attest A1 - [dd.mm.åååå - dd.mm.åååå]
Avsender Ansatt
Mottaker ISMO (ev. personalkonsulent)
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no) jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef  
ISMO Oversender til lønnsgruppen (pdf)
Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Personal legger inn skjemaet dersom det er de som mottar dette.

Se pkt. B.15 på oversikt over arbeidsfordeling mellom lokal enhet og ISMO

Kontroll i SAPUiO  

 

Publisert 9. juni 2016 15:35 - Sist endret 2. mars 2020 19:18