Beregning av sluttoppgjør ved dødsfall

Type N
Tittel i ePhorte Beregning av sluttoppgjør ved dødsfall
Avsender LØNN
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 15:41 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42