Endring i kontering/HR-portal

Type X
Tittel i ePhorte Endring i kontering/HR-portal - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13, jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Blir oppmerksom på feil, eller bestemmer endringer i kontering. Gir beskjed til personalkonsulent

  • Godkjenner notat med korrekt kontostreng

Personalkonsulent
  • Blir oppmerksom på feil, eller får informasjon om endringer fra kontorsjef
  • Fyller ut skjema med riktige opplysninger
  • Sender til BDM for enkel godkjenning
  • Oversender til lønnsgruppen
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.5 endring kontostreng_stedkode_HR-portalen.docx

Merknad til saksbehanding Brukes ved endringer i kontering som ikke innebærer endring i arbeidsavtalen eller brev til den ansatte.  Endring av kontering kan gjøres for inneværende år.
Kontroll i SAPUiO Infotype 0027

 

Publisert 9. juli 2012 13:55 - Sist endret 2. mars 2020 19:48