Forlenget midlertidig ansettelse

Type U
Tittel i ePhorte Forlenget midlertidig ansettelse - dd.mm.åååå-dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet
  • ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil
    1.4.1 forlengelse.doc
    Ev. engelsk/nynorsk versjon
  •  
Merknad til saksbehanding

Ved forlengelse (og/eller forskyvning av sluttdato) for stipendiater og postdoktorer, se egen fane "Særskilt om stipendiater og postdoktorer".

NB! Dersom det gis forlengelse til noen som er ansatt etter tjenestemannslovens bestemmelser må rutinen for forlengelse med ny avtale brukes.

Ved forlengelser må det alltid vurderes om det fortsatt foreligger grunnlag for midlertidig ansettelse.

Merk at midlertidig ansettelse med hjemmel i statsansatteloven § 9 e (uforutsett behov) aldri kan forlenges ut over seks måneder.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 20. apr. 2011 10:58 - Sist endret 2. juli 2020 10:24