Kommentarer til forhåndsvarsel

Type I
Tittel i ePhorte Kommentarer til forhåndsvarsel
Avsender Ansatt
Mottaker Leder/personalkonsulent
PV + hjemmel  Ofl. § 13 (lovdata.no), jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling  
Kontroll i SAPUiO  N/A

 

Publisert 5. sep. 2017 16:40 - Sist endret 19. apr. 2020 03:52