Korrigert arbeidsavtale

Type U
Tittel i ePhorte Korrigert arbeidsavtale - dd.mm.åååå - type endring
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13, jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner korrigert første side

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
  • Ved endring av første ansettelsesdag eller av lønn/lønnstrinn etter at opprinnelig avtale er sendt til lønnsgruppen, sender personalkonsulenten skriftig melding fra den ansatte eller leder til Seksjon for lønn
  • skriver en korrigert førsteside av arbeidsavtalen som sendes til kontorsjef for enkel godkjenning
  • korrigert førsteside av avtalen sendes til den ansatte
  • Endring skal gå klart frem av tittelen i ePhorte
  • Oversender til lønnsgruppen
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.2.1arbeidsavtale-tekn-adm.doc
1.2.2arbeidsavtale-vit.doc
1.2.3arbeidsavtale-rekrutteringsstilling.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Slett alt utover første side av avtalen.

ePhortefunksjon: Knytt til eksisterende dokument for å legge opprinnelig arbeidsavtale til korrigert.

Merknad til saksbehanding

Den ansatte må bekrefte skriftlig at vedkommende er enig i eventuelle endringer, for eksempel e-post eller vedlegg til avtalen.

Eksempler på type endring:
Endret første ansettelsesdag
Endret lønn/lønnstrinn

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 9. juli 2012 14:10 - Sist endret 1. okt. 2020 12:51