Permisjon uten lønn ved midlertidig uførepensjon i SPK

Type U
Tittel i ePhorte Permisjon uten lønn ved midlertidig uførepensjon i SPK
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

5.2 midlufør-spk.doc

Merknad til saksbehanding

Uføregrad 49% eller lavere gir normalt kun ytelser fra SPK.  I noen tilfeller kan den ansatte motta ytelser fra NAV selv ved uføregrad under 50%.  Brevmalen opplyser derfor også om at dersom den ansatte mottar ytelser fra NAV må kopi av vedtaket sendes til personalkonsulent slik at korrigert permisjonsbrev kan skrives.

Ved delvis permisjon skal gjeldende arbeidsplan beholdes. Endring av arbeidsplan skal ikke sendes inn.

NB: begrepet "uførepensjon" er å betrakte som sensitivt og skjermes i tittelen på journalposten.

Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 19. apr. 2011 11:13 - Sist endret 2. mars 2020 19:48