Søknad om permisjon

Type I
Tittel i ePhorte Søknad om permisjon med/uten lønn
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Gir personalkonsulent beskjed om søknaden anbefales avslått eller innvilget
Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet

Skjema (excel) - nynorsk (excel) - engelsk (excel)

Merknad til saksbehanding

Det er frivillig å bruke skjemaet. Den ansatte kan også sende e-post eller brev.

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 18. apr. 2011 10:58 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42