Svar på søknad om skattepliktavklaring

Type I
Tittel i ePhorte Svar på søknad om skattepliktavklaring
Avsender Skatteetaten
Mottaker Personalkonsulent/enhet eller ISMOISMO/Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no), jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef  

Personalkonsulent eller saksbehandler ISMO

Standardtekst/annet

 

Merknad til saksbehandling
Kontroll i SAPUiO Infotype 0008

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V   Hvordan lage vedlegg i ePhorte

 

Publisert 7. nov. 2018 08:50 - Sist endret 14. feb. 2020 03:04