Tilleggsavtaler av personlig art

Type X
Tittel i ePhorte Avtale om (spesifisering)
Avsender Enhet
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Signerer for arbeidsgiver

  • Signeres ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding

Signeres av begge parter.

Omfatter tilleggsavtaler av personlig art.

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 9. juli 2012 15:51 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42