Forenklet vedtak fra NAV

Type I
Tittel i ePhorte Forenklet vedtak fra NAV
Avsender NAV
Mottaker Saksbehandler i foreldrepermisjonsteamet
Intern mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no) jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Dersom innholdet i vedtaket avviker fra avtalt permisjon, skal brev om korrigert foreldrepermisjon skrives, godkjennes av leder (BDM), deretter korrigeres permisjonen av saksbehandler i SAP og brevet sendes til den ansatte.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 5. mars 2018 16:50 - Sist endret 24. apr. 2020 02:19