Foreldrepermisjon

Type U
Tittel i ePhorte Foreldrepermisjon - 80 %/100 % - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

2.2 foreldrepermisjon.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Merknad til saksbehanding I tittelen oppgis om det er 100 eller 80 % dekning, samt startdato for permisjonen.
Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 18. apr. 2011 13:58 - Sist endret 9. okt. 2015 17:23