NSD-integrasjon og NSD for helseforskning

Til stede: Vilde Sørbø Nenseth, Thomas Østerhaug, Petter Haugen Andersen (ref.)

Forfall: Ingvild Sollund

NSD-integrasjon

 • Manuell import fra NSD er ønskelig da man ikke nødvendigvis vil hente alle mulige prosjekt fra NSD. Det kan være enheter som ikke ønsker å ta i bruk Forskpro.
  • Kan man ev. filtrere vekk prosjekt fra enheter som ikke vil ta i bruk Forskpro?
 • Kan NSD få muligheten til å søke opp personer med UiO-bruker slik som i Cristin?
 • Hvorfor er det forskjell på datofeltene hos NSD og Forskpro
  • Kan vi endre våre?
  • Er det ev. mulig å oversette dataene?
 • Hva gjør vi med alle de «andre» vedleggene?
  • Kan man få velge hvor de hører til når man henter prosjektet fra NSD?

Tilpasse Forskpro til ny rutine for helseforskning

 • Forskpro er allerede tilpasset ny rutine?
  • Helseforskere får også opp «feilmelding» hvis de svarer ikke behov for NSD.
 • I etterkant av møtet: Vi må fjerne kulepunktet om å laste opp "UiOs godkjenning av behandlingsgrunnlaget" som kommer opp inne i REK-godkjenningspunktet.
Publisert 4. nov. 2019 13:15 - Sist endret 4. nov. 2019 13:17