Status hva gjenstår før lansering

Hva må vi gjøre før lansering NSD-integrasjon

 1. Fakultetskoordinatorer må involveres - hvordan skal informasjon ut?
  1. møte / informere fakultetskoordinatorene
  2. FANE-nettverket: 12. juni er siste møte for sommeren
  3. Forum for forskningsdekaner? Usikker?
  4. Lanseringsdato? Avhengig av Øyvind og også Petter og Ingvild. Ikke så viktig at det lanseres før sommeren, men hadde vært ok å bli ferdig.
 2. Bugs må fikses. Må vi brukerteste en gang til?
  1. Ja det bør vi egentlig. Kanskje vi kan gjøre det etter lansering, vi gjør ikke så store endringer at det må gjøres nå.
 3. E-post-notifikasjonen må settes opp. Vi må vedta rutiner for de prosjektene som returnerer feil ved import og finpusse på e-posttekstene.
 4. Se også dokumentet: "Ting som må fikses"
 5. Vi må også oppdatere hjelpesider, forvaltningsdokumentasjon og ROS-analyse
Publisert 27. mai 2020 11:14 - Sist endret 28. mai 2020 14:22