Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på UiO

Ny personvernforordning med felles europeisk regelverk for personvern trådte i kraft 25. mai 2018. Prosjektet tilrettela slik at universitetets prosedyrer, rutiner og praksis knyttet til håndtering av personopplysninger er i tråd mer det nye regelverket.

Styringsdokumentasjon

Her finner du mandatet og prosjektbeskrivelsen til prosjektet. Her vil også sluttrapport legges ut ved prosjektets slutt.

Møter og referater

Alle referat og møteinnkallinger til prosjektet.

Organisering

Prosjekteier: Lars Oftedal, IT-direktør

Prosjektleder: Maren Magnus Voll, IT-juridisk leder

Aktuelt

Kontakt