UiO: Økonomi og lønn

Prosjektet skal gjennom konkrete aktiviteter lokalt bidra til å sikre det overordnede strategiske målet om at UiO i samarbeid med BOTT (Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU) skal forenkle, forbedre og fornye de administrative prosessene for å frigjøre ressurser. Les mer om prosjektet.

Aktuelle saker

 • Oppdatert informasjon om frister ved rydding i gamle systemer 2. des. 2020 12:27

  Som kjent må det ryddes i gammel moro før overgang til DFØs løsninger.

  Det gjelder utestående fakturaer, åpne bestillinger, åpne ikke aktive kostnadssteder, tiltak og prosjekter, arbeidskontrakter som ikke er i bruk m.m.

  Generelt gjelder at man kontinuerlig jobber for å være ajour. Dette er en del av aktivitetene i forbindelse med overgang til ny økonomimodell.

  Under finner du oppsummerende informasjon og de fleste av de viktigste fristene for de ulike rydde-aktivitetene.

  For fullstendig og detaljert oversikt over samtlige frister, henviser vi til egen presentasjon med samlet informasjon om fristene.

 • Hva foregår i prosjektet og på enhetene fram mot jul? 30. okt. 2020 09:51

  Vi er nå i forberedelsesfasen for å gjøre oss klare til å ta imot leveransene fra BOTT nasjonalt prosjekt. Leveransene består av ny økonomimodell og prosess-, rolle- og rutinebeskrivelser innenfor økonomi- og lønnsområdet.

 • Hva foregår i prosjektet og ute på enhetene nå? 28. aug. 2020 14:23

  Etter utsettelsen av oppstart til 1. mai 2021 har vi fått bedre tid til å arbeide med alt vi skal få på plass.

Mer ...

Møter og arrangementer

Gevinster

 • Økt brukervennlighet
 • Økt systemfunksjonalitet
 • Økt digitalisering av økonomi- og lønnsprosessene
 • Mindre dobbeltarbeid
 • Mer samordnede arbeidsprosesser på UiO

Hva er BOTT?

 • Et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim
 • Formål: Å styrke universitetenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om primærvirksomheten.