UiO: Økonomi og lønn

Prosjektet skal gjennom konkrete aktiviteter lokalt bidra til å sikre det overordnede strategiske målet om at UiO i samarbeid med BOTT (Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU) skal forenkle, forbedre og fornye de administrative prosessene for å frigjøre ressurser. Les mer om prosjektet

Aktuelle saker

 • UiO utsetter oppstart med DFØ-løsning til 1.5.2021 1. juli 2020 20:34

  UiO har nå vedtatt å utsette oppstart av overgang til DFØs løsninger på økonomi- og lønnsområdet. Ny dato er satt til 1.5.2021. Bakgrunnen for dette er forsinkelser i prosjektet, blant annet grunnet Covid 19-situasjonen.

 • Rydding i systemene før overgang til DFØs løsninger 12. mai 2020 23:10

  Før overgang til DFØs løsninger må det ryddes i gammel moro.

  Med gammel moro i denne sammenheng mener vi utestående fakturaer, åpne bestillinger, åpne ikke aktive kostnadssteder, arbeidskontrakter som ikke er i bruk m.m.

  Jo før man aktivt begynner med ryddearbeidet jo bedre er det.

 • UiO Økonomi og lønn: Prosjektet jobber videre tross utfordringer 17. mars 2020 12:33

  Som alle andre prosjekter har UiO økonomi og lønn fått ekstra utfordringer som følge av Corona-viruset. Imidlertid opprettholder vi aktiviteten og jobber videre i henhold til framdriftsplanen.

Mer ...

Møter og arrangementer

Gevinster

 • Økt brukervennlighet
 • Økt systemfunksjonalitet
 • Økt digitalisering av økonomi- og lønnsprosessene
 • Mindre dobbeltarbeid
 • Mer samordnede arbeidsprosesser på UiO

Hva er BOTT?

 • Et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim
 • Formål: Å styrke universitetenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om primærvirksomheten.