UiO: Økonomi og lønn

Prosjektet skal gjennom konkrete aktiviteter lokalt bidra til å sikre det overordnede strategiske målet om at UiO i samarbeid med BOTT (Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU) skal forenkle, forbedre og fornye de administrative prosessene for å frigjøre ressurser. Les mer om prosjektet.

Aktuelle saker

 • Endret frist utgående faktura 13. apr. 2021 10:47

  Fristen for utgående faktura som skal sendes til kunder er endret til 19. april 2021 (endret fra 26. april).

  Frist for fakturaer som opprettes som grunnlag for innbetalinger er 26/4.

 • Kvoter i HR-portalen 8. apr. 2021 08:52

  Kvotene for ferie og fleksitid vil ikke være oppdatert i Selvbetjeningsportalen helt fra start. Det vil gå noen dager før alle kvoter er blitt konvertert over.

Mer ...

Møter og arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Gevinster

 • Økt brukervennlighet
 • Økt systemfunksjonalitet
 • Økt digitalisering av økonomi- og lønnsprosessene
 • Mindre dobbeltarbeid
 • Mer samordnede arbeidsprosesser på UiO

Hva er BOTT?

 • Et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim
 • Formål: Å styrke universitetenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om primærvirksomheten.