Prosjekt- og prosesstøttekontoret

Hva kan vi tilby?

1. Individuell sparring og veiledning

  • Rådgivning og prosesstøtte til prosjektledere og prosjekteiere, individuelt eller sammen
  • Veiledning i bruk av prosjektmaler og verktøy i rammeverket
  • Sparring om konkrete problemstillinger i rigging eller gjennomføring av et prosjekt

2. Støtte til workshops

  • Støtte til planlegging og forberedelse av workshops i konseptfasen eller prosjektperioden 
  • Gjennomføring av definerte workshops (eks. prosjektarbeid, oppstart og planlegging, gevinstplan)
  • Kortere orienteringer om eller lynkurs i konkrete temaer

3. Kurs og kompetanseutvikling

  • Kurs i prosjektledelse
  • Modul for prosjekteiere