English version of this page

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur

Universitetsstyret ønsket å høre hva ansatte og ledelse på ulike organisasjonsnivåer ved UiO mener om forslagene fra SAB arbeidsgruppe 4 til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO.


Bakgrunn

Rektor etablerte i 2012 et internasjonalt Strategic Advisory Board (SAB) for å gi en ekstern evaluering av hvor godt UiO så langt hadde fulgt opp sin Strategi2020. SAB leverte i 2015 rapporten Build a Ladder to the Stars (pdf), som inneholdt en rekke vurderinger og råd til UiO. Universitetsstyret satte ned fire arbeidsgrupper for henholdsvis 1) utdanningskvalitet, 2) forskningskvalitet, 3) tverrfaglighet og 4) organisasjons- og beslutningsstruktur.

Den sistnevnte arbeidsgruppen avga den 22. februar 2016 en rapport om behovet for endringer i organisasjons- og beslutningsstrukturen ved Universitetet i Oslo: En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål (pdf).

Før styret tar stilling til arbeidsgruppens forslag, ble ansatte og ledelsen på ulike organisasjonsnivåer invitert til en bred høring om arbeidsgruppens forslag til tiltak innen 25. mai 2016. Her finner du høringssvarene.

Høringssvar fra organisatoriske enheter

Høringssvar fra ansatte

 

Publisert 25. mai 2016 20:22 - Sist endret 23. apr. 2020 11:00