English version of this page

Hvilken fremmøtetype skal du velge i HR-portalen?

Når du registrerer arbeidstid i HR-portalen, må du oppgi en fremmøtetype. Her finner du en oversikt over de ulike typene, hvem som kan benytte dem og hvordan de blir behandlet.

Husk at fravær (f.eks. avspasering, ferie, sykdom) registrer du ved å søke om fravær.

Til stede

Hvem kan benytte denne fremmøtetypen?

Ansatte som registrerer arbeidstid i HR-portalen og har fleksibel arbeidstid

Hva skal du gjøre?

 • Registrer tiden du har vært på arbeid med start- og sluttklokkeslett.
 • Til stede-tid kan føres på flere linjer hvis det har vært opphold i arbeid, f.eks. på grunn av et privat ærend. For håndtering av nødvendig korttidsfravær, se Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (lovdata.no).
 • Registrert Til stede-tid inngår i fleksitidregnskapet.
 • Til stede-tid skal også føres ved feltarbeid, se punkt 5 i feltarbeidsavtalen.
 • Ved fratredelse av stilling har arbeidstaker ikke rett til å få pluss-fleksitimer utbetalt.

Relatert informasjon

Ammepermisjon m/lønn

Hvem kan benytte denne fremmøtetypen?

Ansatte som ammer sitt barn

Hva skal du gjøre?

 • Arbeidstid som benyttes til amming registreres her.
 • Til stede-tid må i tillegg registreres for den tiden man er på arbeid og skal kombineres med ammepermisjon.
 • Start- og sluttklokkeslett for Til stede-tid og ammepermisjon skal ikke overlappe.
 • Tid registrert her inngår i fleksitidregnskapet.

Relatert informasjon

Ekstrat. til utbet deltid

Hvem kan benytte denne fremmøtetypen?

Ansatte i deltidsstilling

Hva skal du gjøre?

 • Føres for ekstraarbeid utover arbeidsplan inntil 100 % stilling.
 • Registrert tid blir utbetalt på timebasis.
 • All arbeidstid sendes til leder for godkjenning.
 • Tid føres ikke i fleksitidsregnskap.
 • Vanlig Til stede-tid føres i tillegg.

Relatert informasjon

Overtid m/avspasering

Hvem kan benytte denne fremmøtetypen?

Teknisk/administrativt ansatte

Hva skal du gjøre?

 • Hele tilstedetiden (kom og gikk) for den aktuelle dagen registreres som Overtid m/avspasering. Systemet regner ut reell overtid ut fra den ansattes arbeidsplan.
 • For hver time registret vil en time gå til fleksitidregnskap for overtid til avspasering. I tillegg blir 50 % eller 100 % av normal timesats utbetalt etter godkjenning av leder. Prosentsatsen avhenger av tidsrommet for overtidsarbeidet.
 • Rett til overtidsbetaling inntreffer etter full arbeidsdag i 100 % stilling.
 • Avspasering av opparbeidet overtid til avspasering søkes i HR-portalens fraværsmodul.
 • Ved fratredelse fra stilling har arbeidstaker rett til å få evt. opparbeidet overtid til avspasering utbetalt som overtid mot lønn.

Relatert informasjon

Overtid mot betaling

Hvem kan benytte denne fremmøtetypen?

Teknisk/administrativt ansatte

Hva skal du gjøre?

 • Hele tilstedetiden (kom og gikk) for den aktuelle dagen registreres som Overtid mot betaling. Systemet regner ut reell overtid ut fra den ansattes arbeidsplan.
 • Registrert overtid blir utbetalt etter godkjenning av leder.
 • Rett til overtidsbetaling inntreffer etter full arbeidsdag i 100 %-stilling.
 • 50 % eller 100 % overtidssats utløses avhengig av tidsrommet for overtidsarbeidet.

Relatert informasjon

Tjenestereise

Hvem kan benytte denne fremmøtetypen?

Ansatte med tilgang til HR-portalen, dvs. ansatte som mottar månedslønn fra UiO

Hva skal du gjøre?

 • Ved tjenestreiser kan selve reisetiden registreres her.
 • Registrert tid inngår i fleksitidsregnskapet på lik linje med Til stede-tid.
 • Utgangs- og endepunkt for reisen regnes fra det sted hvor reisen begynner/slutter, dvs. arbeidssted eller bopel.
 • Ved reisetid utenom normalarbeidstiden påberegnes følgende kompensasjon:
  • 1 time per reisetime ved tjenestereise innland
  • 1/2 time per reisetime ved tjenestereise utland
  • Tidskompensasjonen kan tas ut som fritid i etterkant av reisen.
 • Se hva varselsikoner betyr hvis de dukker opp under registreringen.

Relatert informasjon

 

 

Publisert 24. feb. 2017 09:13 - Sist endret 8. feb. 2020 12:28