Ansatte og roller i Canvas

Gi tilgang til et Canvas-rom

For at en fagperson eller studieadministrativ skal kunne bruke Canvas må de først ha et UiO-brukernavn og -epostadresse (en it-bruker) og være registrert i SAP og FS med aktiv brukerkonto.

Hvordan legge til fagpersoner/ansatte på emnerom i Canvas

Ansatte knyttes til et fellesrom i Canvas dersom de er er registrert med en relevant personrolle på Undervisningsenhet samlebilde > Personrolle.

Ansatte registrert med en relevant personrolle i Undervisningsaktivitet samlebilde > Personrolle får tilgang til und.aktivitetens rom, eller seksjon i fellesrommet. Fagpersoner som er timeplanlagt i TP får automatisk fagpersonrolle på undervisningsaktiviteten i FS, og så kommer over til Canvas. Fagpersoner eller studieadministrative som man ikke ønsker å bestille i TP, må manuelt registreres på undervisningsaktiviteten i FS.

Viktig:

  • En personrolle registrert på undervisningsaktivitet vil ikke gi automatisk tilgang til undervisningsenhetens fellesrom, bare til en eventuelt overført undervisningsaktivitet. Fagperson som skal ha tilgang til hele rommet bør være registrert på undervisningsenhet.
  • Studieadministrative som skal ha tilgang på et emne må knyttes til undervisningsenheten under Personrolle (på samme måte som en fagperson), bortsett fra at de skal ha en annen rolle for å få riktig tilgang i Canvas.
  • Når du registrerer fagpersoner i und.aktivitet > Personrolle med tanke på Canvas skal du ikke bruke feltet Timeplan. Feltet styres av TP, og brukes kun til fagpersoner som faktisk bestilles til undervisningen (i TP).

Personrolle registrert på undervisningsenhet samlebilde > Personrolle

Personrolle registrert på undervisningsaktivitet samlebilde > Personrolle

Hvordan legge til fagpersoner/ansatte på kullrom og kullklasserom

Se egen veiledning

Hvordan legge til fagpersoner/ansatte på EVU-rom i Canvas

Se egen veiledning

Ulike personroller i FS og Canvas

Personroller i FS har ulike rettigheter (rolletyper) i Canvas. Tabellen viser hvilke personroller i FS får hvilke rolletyper i Canvas. Se også oversikten over rettigheter for rolletypene i Canvas.

Personrolle i FS

 

Rolletype i Canvas

ADMIN

Designer

ASSISTENT

LA

DLO

Designer

EMNEANSVAR

Emneansvarlig

FAGANSVAR

Lærer

FORELESER

Lærer

GJESTEFORE

Lærer

GRUPPELÆRE

Lærer

HOVEDLÆRER

Lærer

IT-ANSVARL

Designer

KONTAKT

Lærer

KURSANSV

Lærer

LÆRER

Lærer

OBSERVATØR

Observatør

OPPGAVERET

Oppgaveretter

PENSUMANSV Ingen rolle i Canvas

SENSOR

Ingen rolle i Canvas

STUDIEKONS

Studiekonsulent

TILSYN

Observatør

TOLK

Observatør

VEILEDER

Ingen rolle i Canvas

VURDKLAADM

Ingen rolle i Canvas

Studieadministrativt ansatte som trenger tilgang til alle rom på instituttet eller fakultetet?

Dersom man ønsker at for eksempel studieadministrativt ansatte skal ha tilgang til alle rom på instituttet eller fakultetet kan man legges inn med en superbrukerrolle i Canvas på underkontoen til enheten, istedenfor å være tilknyttet enkeltrom via personrolle-registreringer i FS. Ta kontakt med din fakultetskoordinator som administrerer superbrukere på fakultetet.

Hvorfor kommer ikke en person til Canvas?

Se problemløseren for finne en god løsning!

 

Publisert 19. juli 2019 11:21 - Sist endret 9. sep. 2021 13:57