Arbeidsflyt for begrunnelse og klage

Fra og med 26. februar 2020 er det en ny arbeidsflyt for begrunnelse og klage på karakter.

Arbeidsflyt begrunnelse

Prosessen for begrunnelse for karakter - både i og utenfor Inspera.

Arbeidsflyt klage

Prosessen for klage på karakter - både i og utenfor Inspera.