Arbeidsflyt for begrunnelse

Arbeidsflyt ved ulike ordninger for å gi begrunnelse.

 

Arbeidsflyten gjelder begrunnelse for ordinær sensur. Eventuelle begrunnelser for klagesensur må behandles manuelt utenfor FS/Studentweb og Inspera.

Skriftlig begrunnelse ved forespørsel

Dersom studentene skal kunne få skriftlig begrunnelse ved forespørsel, skal dette gjøres fra Studentweb.

Forarbeid

Eksamen i Inspera

Begrunnelse skrives i Inspera og tilbakeføres til FS/Studentweb.

Se veiledning: Administrere begrunnelse i Inspera

Du kan benytte rapporter i FS til å holde oversikt over begrunnelsessakene.

Eksamen utenfor Inspera

Dersom Inspera brukes kun til sensurregistrering kan Inspera også brukes til å sende begrunnelser som tilbakeføres til FS/Studentweb.

Hvis ikke må begrunnelsene formidles utenfor Studentweb og ferdigstilles manuelt i FS. 

Du kan benytte rapporter i FS til å holde oversikt over begrunnelsessakene.

Skriftlig begrunnelse til alle automatisk

Dersom alle studentene skal få skriftlig begrunnelse automatisk, skal ikke studentene be om begrunnelse i Studentweb.

Forarbeid

Eksamen i Inspera

Begrunnelsene skrives i Inspera og tilbakeføres til FS/Studentweb. 

Se veiledning: Administrere begrunnelse i Inspera

Eksamen utenfor Inspera 

Dersom Inspera brukes til sensurregistrering kan Inspera også brukes til å sende begrunnelser som tilbakeføres til FS/Studentweb (se veiledning: Administrere begrunnelse i Inspera).

Hvis ikke må begrunnelsene formidles utenfor Studentweb og ferdigstilles manuelt i FS

Muntlig begrunnelse

Dersom studentene skal få begrunnelse muntlig skal ikke studentene be om begrunnelse i Studentweb.

Forarbeid

  • Sett Begrunnelse via Studentweb = Nvurderingskombinasjonen.
  • Informerer på nettsiden om begrunnelse på norsk og på engelsk. Kontakt fakultetets studiewebredaktør, som tar saken videre.
  • Sett klagefristen til fire uker på vurderingsenheten det gjelder, siden studenten skal be om begrunnelser innen en uke. Merk at med denne løsningen blir ikke begrunnelse registrert i FS, og således kan man heller heller ikke ta ut statistikk fra FS.
  • Muntlig/praktisk eksamen: studentene kan få begrunnelse umiddelbart
Publisert 22. jan. 2020 09:51 - Sist endret 7. sep. 2020 12:24