Arbeidsflyt for klage

Studenten klager på karakter i Studentweb. Slik håndterer du klagen.

Forarbeid

Eksamen i Inspera

Klagesensuren gjennomføres i Inspera

Du kan benytte rapporter i FS til å holde oversikt over klagesakene.

Obs! Inspera støtter ikke behandling av klage på gruppeeksamen og andre prøver som er koblet fra FS.

Eksamen utenfor Inspera

Dersom Inspera brukes kun til sensurregistrering av opprinnelig sensur kan Inspera også brukes til klagesensur. OBS! Besvarelsene må da lastes opp som vedlegg på kandidaten.

Hvis ikke må klagesensuren gjennomføres utenfor Inspera, som er en manuell registrering.

Du kan benytte rapporter i FS til å holde oversikt over klagesakene.

Når vedtaket er registrert i FS

Når vedtaket er ferdigregistrert i FS ser studenten vedtaket i Studentweb.

Merk at eventuelle begrunnelser for klagesensur må behandles manuelt utenfor FS/Studentweb og Inspera.

Publisert 22. jan. 2020 09:52 - Sist endret 7. sep. 2020 12:25