Forelesere

Sist endret 5. mai 2020 12:04 av Mari Ulvestad Komnæs
Sist endret 12. okt. 2015 10:16 av root@localhost

Fra høsten 2011 har Ifi tatt i bruk Devilry som fungerer både som innleverings- og godkjentsystem. (Det gamle godkjentsystemet er ikke i bruk lenger.)

Sist endret 24. sep. 2020 15:44 av lenkeretter@localhost

Her samles informasjon for gjennomføring av eksamen vår 2020. Spørsmål kan sendes til eksamen@ifi.uio.no 

Sist endret 27. mars 2020 15:29 av Henrik Munthe-Kaas
Sist endret 22. mai 2020 10:49 av Mari Ulvestad Komnæs
Sist endret 22. mai 2020 10:57 av Mari Ulvestad Komnæs
Sist endret 20. mai 2020 11:35 av Mari Ulvestad Komnæs
Sist endret 1. nov. 2017 09:31 av Henrik Munthe-Kaas

Undervisningsutvalget har (09.10.17) vedtatt reviderte retningslinjer for forelesers og gruppelærers ansvar ved undervisning av et emne.

(INF3151/INF4151 har et eget undervisningsopplegg.)