Forelesere

Sist endret 12. okt. 2015 10:16 av root@localhost

Fra høsten 2011 har Ifi tatt i bruk Devilry som fungerer både som innleverings- og godkjentsystem. (Det gamle godkjentsystemet er ikke i bruk lenger.)

Sist endret 12. okt. 2015 10:16 av root@localhost

Viktig informasjon til emneansvarlige for emner som har eksamen høsten 2014.  

Sist endret 12. okt. 2015 10:16 av root@localhost

To all lecturers of courses this semester

Sist endret 1. nov. 2017 09:31 av Henrik Munthe-Kaas

Undervisningsutvalget har (09.10.17) vedtatt reviderte retningslinjer for forelesers og gruppelærers ansvar ved undervisning av et emne.

(INF3151/INF4151 har et eget undervisningsopplegg.)

Sist endret 12. okt. 2015 10:16 av root@localhost