Nyttig informasjon til gruppelærere

Gruppeundervisningen er en viktig del av undervisningen ved instituttet, og som gruppelærer er du pliktig til å kjenne til informasjonen som gis på denne nettsiden.

Gruppelærerens undervisningsansvar

Undervisningsutvalget har (14.12.11) vedtatt retningslinjer for forelesers og gruppelærers ansvar ved undervisning av et emne.

Gruppelærers ansvar

 • forberede og undervise øvingsgrupper og rapportere om oppmøtet
 • svare på faglige spørsmål under øvingsgruppen og ellers
 • motta, rette og gi begrunnet tilbakemelding på obligatoriske oppgaver
 • holde oversikt over godkjente obligatoriske oppgaver
 • delta på ukentlig møte med faglærer
 • melde fra ved mistanke om fusk eller andre problemer

Retters ansvar

 • motta, rette og gi begrunnet tilbakemelding på obligatoriske oppgaver
 • delta på ukentlig møte med faglærer
 • melde fra ved mistanke om fusk eller andre problemer

Sjefsgruppelærer

Noen få emner har egen sjefsgruppelærer for å avlaste faglærer. Dette gjelder emner som enten har veldig mange (dvs >200) studenter eller har ukentlige innleveringer av obligatoriske oppgaver. 

Sjefsgruppelæreren har ansvar for å:

 • delta på gruppelærermøtene
 • administrere innsamling, fordeling og listeføring av obligatoriske oppgaver; dette omfatter administrasjon av Devilry, Joly eller annen aktuell programvare for innlevering
 • administrere blogg/diskusjonsforum (om kurset benytter det)
 • svare på faglige spørsmål i den grad han/hun kan
 • regelmessig levere timelister over utført arbeid (maks 120 t per kurs)

Gruppelærerseminar og -kurs

REAL-UNDERVISNING

Fakultetet arrangerer gruppelærerseminar rundt semesterstart. Gruppelærerseminarets formål er veiledning for god undervisning og bevisstgjøring rundt rollen som gruppelærer. Dette seminaret er obligatorisk for nyansatte gruppelærere og orakler, men rettere kan også delta hvis de ønsker.

IFIs GRUPPELÆRERKURS

Institutt for informatikk gjennomfører hvert semester et kurs i tre deler. De som fullfører alle tre delene kvalifiserer automatisk til opprykk i lønnstrinn ved fremtidig gruppelæreransettelser. Fullført gruppelærerkurs teller også tungt ved fremtidige ansettelser i emner med mange søkere. Disse kursene blir holdt i september og oktober, etter dere har opparbeidet erfaring. 

Gruppelærerseminar og -kurs regnes som lønnet arbeidstid. 

Instituttets informasjonsmøte

Dette er først og fremst et møte mellom gruppelærerne/oraklene/retterne og administrasjonen om arbeidsmessige forhold: Hva vil det si å være gruppelærer/orakel/retter? Plikter og rettigheter. Sykdom og fravær. Oppsigelse og andre formelle ting.

Her kan du stille spørsmål om kontraktens innhold.

Det blir også gitt viktig informasjon om skriving og levering av timelister som danner grunnlag for lønnsutbetalinger.

Informasjonsmøtet blir holdt i forbindelse med fakultetets gruppelærerseminar og regnes som lønnet arbeidstid.

Publisert 8. feb. 2012 14:07 - Sist endret 9. juli 2020 10:17