Legge inn forhåndsverdier

Du kan legge inn verdier på forhånd i FS-felter du bruker mye. Det kan spare deg mange tastetrykk i arbeidshverdagen.

Legge inn forhåndsverdier i rapporter og rutiner

1 Trykk på symbolet/ikonet for innstillinger fra nedre menylinje i hovedmenyen:

2 Fyll inn forhåndsverdier som gjelder arbeidet ditt.
3 Trykk på knappen 'OK'.


4 Verdiene du har lagt inn kommer ferdig utfylt i rapporter og rutiner når du åpner dem.

5 Du kan når som helst oppdatere den forhåndsvalgte verdien ved å gå tilbake til punkt 1.

Legge inn forhåndsverdier i bilder

  • Ofte kjører man rutiner i FS for å opprette nye forkomster i bilder. Da opprettes mange forekomster på én gang. I noen situasjoner kan likevel du ha gjentatte behov for å opprette forekomsten manuelt rett i bildet. Da kan du velge å få forhåndsutfylte noen få eller mange verdier.
  • Forhåndsverdien må legges inn for hvert type bilde.
  • Forhåndsverdien kommer bare opp når du skal opprette ny forekomst i det aktuelle bildet, ikke hvis du skal søke i eller endre på gamle forekomster i bildet. 

1 Åpne et bilde der du ofte har behov for å opprette ny forekomst manuelt.
2 Trykk på ikonet som likner et lyn i menylinjen.

3 Velg radioknappen for innsettingsvalg F (=Forhåndsverdi) der du ser at det vil lette arbeidet ditt.
4 Skriv inn forhåndsverdi som vil lette arbeidet ditt i aktuelle felt.
5 Trykk på knappen 'OK'.


6 Verdiene du har skrevet inn kommer ferdig utfylt dersom du oppretter ny forekomst i bildet.

7 Du kan når som helst oppdatere den forhåndsvalgte verdien ved å starte på punkt 1 igjen.

Publisert 18. sep. 2012 14:27 - Sist endret 13. mai 2019 13:49