Hurtigtaster i FS

Hurtigtaster i et bilde

Valg Tast Funksjon
Lukk Ctrl+W Lukker det aktive vinduet
Kopier fødselsnr Ctrl+Shift+C Kopierer fødselsnummer
Lim inn f. nr. Ctrl+Shift+V Limer inn fødselsnummer
Profil Ctrl+B Åpner dialogboks for endring av forhåndverdi
Registrere Ctrl+R Setter bildet i registreringsmodus, hvit bakgrunn
Søk Ctrl+F Setter bildet i søkemodus med grå bakgrunn
Blanke søkefelt Ctrl+L Sletter forrige søk i bildet når en går tilbake til søkemodus
Ny rad Ctrl+N Setter inn nye forekomster i aktivt vindu
Oppdater Enter Lagre og gå til øvre del av bildet (Ctrl+S lagre og bli på samme sted )
Kontaktinformasjon Ctrl+I Åpner bildet kontaktinformasjon. Herfra kan det sendes epost og SMS
Institusjonskoder Ctrl+T Henter dialogboks for oversikt over land- og institusjonskoder. Virker kun i institusjonskodefeltet.

Hurtigtaster i samlebilde mellom skillearkene

Ctrl+1 gir skilleark 1, osv. Ctrl+Shift+0 gir skilleark 10 Ctrl+Shift+1 gir skilleark 11, osv

Hurtigtaster i rapport/rutine

Valg Tast Funksjon
Lukk Ctrl+W Lukker det aktive vinduet
Skriv Ctrl+P Åpner dialogboks for å forberede utskrift
Datafil Ctrl+S Lagre
Profil Ctrl+B Åpner dialogboks for endring av forhåndsverdi
Rapport Ctrl+R Lag rapport

Andre nyttige knapper

Tast Funksjon
F2 Det kommer opp en dialogboks med forklaring til innholdet i feltet man står i
Ctrl+Tab Bytter mellom åpne bilder
Ctrl+O Oppgi ordre. Snarvei rett til rutine eller funksjon.
Publisert 28. mars 2011 14:44 - Sist endret 9. okt. 2015 17:57