Adresser i FS

Adressefeltene i FS må fylles ut på en bestemt måte.

Riktig registrering

Rett måte å registrere norsk adresse
(Merk at c/o-feltet ikke skal inneholde navnet til denne personen, men den h*n bor hos)

norsk adr rett co adresse

 Rett måte å registrere utenlandsk adresse:

Bildet kan inneholde: tekst, font, blå, linje, parallell.

Vanlige feilregistreringer

Landfeltet skal ikke være blankt for utenlandske adresser:

feil land

Merk i tillegg at SO ikke liker postboksadresser i utlandet, ei heller adresse til institusjoner. Dersom søkere/studenter ikke har andre alternativer, ta kontakt med fs-person@admin.uio.no.

Linje 3 skal aldri være tom:

feil linje 3

 

Postnr-feltet skal kun brukes for norske postnr:
(Merk at feltet må være blankt. Det blankes ut med "backspace". 4 nuller gjør ikke samme susen)

posnr feil

 

Land-feltet skal ikke fylles ut for adresser i Norge:

feil land norge

 

 

Publisert 18. aug. 2015 11:30 - Sist endret 10. mars 2020 13:37