Fagpersoner

 

Registrere ny fagperson

For å opprette fagperson, slå først opp personen i bildet person/fagperson


 

Hvis dette bildet er helt blankt må personen opprettes først.

Se Personoppretting

Er den nederste delen av bildet blankt, oppretter du fagpersonen ved å legge inn ny rad i underbildet (crtl-N) og fyller ut relevante data som stedkode, fagfelt og aktivstatus (se bildet nedenfor)


Vedlikehold av fagperson

For at fagpersonen skal komme opp på relevante nedtrekkslister så må den ha korrekt stedkode og status som aktiv.


Fagperson-innstillinger

Inaktivere fagperson
Dersom du er helt sikker på at en fagperson ikke lenger skal være fagperson, kan du inaktivere personen ved å sette Aktiv = N. Da kommer ikke personen automatisk over til TP og kan ikke velges i nedtrekkslister.

Dersom aktiv blir endret til N vil kommer en melding med hvilke personroller og sensoroppdrag som er aktive pr dags dato.

Rapport FS202.007 viser fagpersonrader som er endret etter en gitt dato (pr. default siste to døgn), som har N for aktiv og samtidig har aktiv personrolle eller sensoroppdrag.

 

Tips til raskere registrering

Dersom du stort sett legger inn fagpersoner for en spesiell stedkode, er det lurt å bruke forhåndsinnstilte verdier for enkelte felter for å slippe å skrive det samme hver gang du oppretter en ny fagperson.

Når du har bildet Person/Fagperson aktivt kan du trykke på knappen Profil for å registrere forhåndsinnstillinger (knappen er et lyn)

Legg inn verdier for de ulike stedkodene, så vil disse feltene automatisk bli utfylt når man registrerer en ny person som fagperson.

Publisert 19. juli 2011 11:02 - Sist endret 22. sep. 2020 11:38