Kontakt og reservasjonsregisteret (KORR)

Studentweb ved UiO er koblet mot Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR) fra 27. september 2016 med versjon 3.3.7.2.

Søknadsweb fikk tilsvarende funksjonalitet i versjon 2.2.1 i januar 2017.

Siden Min profil i Studentweb

  • Når studenten/søkeren åpner siden Min profil i Studentweb/Søknadsweb kontakter Studentweb/Søknadsweb KORR for å laste ned mobilnr., privat (ekstern) e-postadresse og eventuell digital postkasseadresse.
  • Studenter/søkere som finnes i KORR kan ikke oppdatere mobilnr. eller privat/ekstern e-postadresse i Studentweb/Søknadsweb. Det ligger i stedet en lenke til KORR der personen selv kan oppdatere opplysningene.
  • Hvis studenten ikke finnes i KORR, kan studenten/søkeren oppdatere opplysningene i Studentweb/Søknadsweb.
  • Noen får varselet "Du må lagre denne siden for å oppdatere studiestedets register med de siste opplysningene fra Kontakt- og reservasjonsregisteret". Varselet kommer når Studentweb/Søknadsweb henter nye opplysninger fra KORR og disse ikke stemmer med det som allerede er registrert FS. Studenten må da lagre profilen for å oppdatere FS med de nye opplysningene.
  • Studenter skal fortsatt skrive inn og oppdatere semesteradressen i Studentweb.

Oppdatering av informasjon fra KORR til FS

  • Ved henting av informasjon fra KORR til Studentweb/Søknadsweb, blir FS samtidig oppdatert.
  • Dersom e-post eller mobilnr. er hentet fra KORR, så vises det et lite grønt symbol med telefonrør og konvolutt til høyre for feltene i bilder i FS. Dersom en holder musepekeren over symbolet, ser man pop-up-melding om når dataene ble oppdatert og verifisert i KORR. 
  • Man kan laste ned data på nytt fra KORR ved å trykke på det grønne oppdateringssymbolet til høyre. Du får opp en boks  med kontrollspørsmål, så det er ikke "farlig" å trykke på det grønne oppdateringssymbolet.
  • Dersom symbolet med telefonrør og konvolutt, kan du trykke på det grønne oppdateringssymbolet, og søke opp personen på nytt. Da er informasjonen oppdatert fra KORR.
  • Det er sperret mot å manuelt oppdatere privat e-postadressen og mobilnummer når de er hentet fra KORR (symbolet med telefonrør og konvolutt er grønt). 

Informasjon om KORR fra Difi

Publisert 26. sep. 2016 14:59 - Sist endret 28. nov. 2018 09:24