Person- og studentoppretting i FS

Personer og studenter opprettes i FS av Avdeling for studieadministrasjon. Du melder inn personer og/eller studenter som skal opprettes via skjemaet under.

1. Sjekk først om personen/studenten finnes i FS fra før

2. Meld inn personen eller studenten i skjemaet under.

3. Dersom du har en liste med mer enn 20 personer, kan du sende listen som en kryptert Excel-fil til fs-person@admin.uio.no. Husk at alle feltene i skjemaet må være med. Saksbehandler kontakter deg over telefon for å få passordet for å dekryptere listen.

 

Innmeldingsskjema for person- og studentoppretting i FS

 

 Person-/studentkategori: *

 Etternavn:*

 Fornavn:*  

 Fødselsdato (6 siffer):*

 Personnr (5 siffer):*  

 Statsborgerskap:*

 Oppgi mobilnr og hvis ikke norsk fødselsnummer, også adresse i hjemlandet i det store feltet nedenfor.
 Hvis vedkommende skal opprettes som student:
 (gjelder valgene ordinær søker og utvekslingsstudent)
  - oppgi FS-kode for opptak med kode for og navn på søknadsalternativ
 eller
  - oppgi type utvekslingsavtale eller annen spesifisering
  - fagperson uten norsk fødselsnummer trenger ansattnummer fra SAP for å virke i CANVAS
 

 Din e-postadresse: *  

 (kun ansattadresser ved UiO godtas, bestillingsbekreftelse og svar blir sendt denne)
 NULLSTILL SKJEMA

 

Oversikt over kategorier og hvem som er ansvarlig for opprettelse

 

Personkategori

Ansvarlig

Student/Søker

OPP

Person som søker faglig godkjenning

OPP

Etterutdanningsdeltager

DIG

Utvekslingsstudent

OPP

Eksamensvakt

DIG

Fagperson/Sensor

DIG

 

Studentkategori

GSK/Studentgrunnlag

Ansvarlig

Ordinær søker

GSK eller DSP/REA/SYK/INT

OPP

Norskkursstudent

NOK

OPP

Tilleggsmedisinstudent

TIL

OPP

Sommerskolestudent

ISS

OPP

Utvekslingsstudent

UTV eller INT (gjest) eller GSK

OPP

Internasjonal søker

GSK eller INT

OPP

Ph.d-kandidat

GSK eller DRG

DIG

Samarbeidsstudent

SAM

DIG

 

 

 

Publisert 18. aug. 2015 11:17 - Sist endret 22. feb. 2019 09:26