Import av SNR fra Samordna opptak

En tre-punkts veileding, hvor kun punkt 2 må gjøres. Dette bør gjøres daglig eller nesten daglig i produksjonsbasen.

1. Sjekk om det finnes mottatte SNR (valgfritt)

Foreta et søk i bildet Person>Personbilder>SNR-bestillingsliste og hent frem alle. Dersom det finnes minst en rad med merknad "Mottatt SOnr ikke tatt i bruk" må/kan dette lastes inn.

SNR bestillingsliste

2. Kjør rutine for å laste inn mottatte SNR fra SO FS.200.001

Rutinen må kjøres med valget for "Mottatte Snr" og med oppdatering.

3. Oppretting av studenter for personer med studentgrunnlag UTV (valgfritt)

Kjør følgende SQL:

start\\kant\los-af-felles\ssd\sql\Person\student-oppr.sql

 

Publisert 18. sep. 2012 13:38 - Sist endret 9. okt. 2015 17:57