Registrere tittel på oppgave (f.eks. masteroppgave)

Tittel på oppgaver (f.eks. masteroppgaven) kan skrives i tre felter i FS. Tekstene vil gjensidig oppdateres/kopieres de tre feltene i mellom, frem til det foreligger resultat på vurderingsmeldingen.

1 Student samlebilde, underbildet SOppg (såfremt feltene for emne er fylt ut på SOppg): Tittel - original

Det er ikke et krav om å benytte underbildet SOppg, men uten å benytte SOppg drar man heller ikke nytte av fordelene ved den. Soppg blir for eksempel værende selv om studenten trekker seg fra eksamen eller flytter eksamensmelding.


2 Vurd.melding: Oppgavetittel (ligger under Detaljer), f.eks. på Student samlebilde.


3 Bildet utdanningsplan, med det aktuelle emnet i arbeidsområdet i midten, feltet Oppgavetittel Original

(Illustrasjonen er ikke oppdatert)

 

Samme gjensidige oppdatering gjelder for feltene for engelsk tittel.

Tittelen vises frem i Studentweb på eksamensmeldingen til emnet.


Studenten selv registrerer oppgavens tittel

Veiledningen under vil bli uaktuell med innføring av innlevering av masteroppgave til DUO vitenarkiv via Studentweb våren 2013, såfremt man ikke ønsker at studenten skal kunne skrive inn tittel på oppgaven i god tid før innleveringen.

Man kan velge at studenten selv legger inn og endrer oppgavetittelen i Studentweb, på eksamensmeldingen til emnet.
Da må man først ha registrert to ting i FS-modul Vurdering > Bilder:


A Vurderingskombinasjon samlebilde > feltet Oppdater tittel i Studentweb = J. Merk: J'en må legges på det øverste nivået (helheten).


B Vurderingsenhet samlebilde > feltet Frist oppd. tittel. Sett inn fristen for hvor lenge studenten selv kan endre tittelen på den vurderingsenheten som utgjør helheten.
Hvis det er registrert dato for Frist innlevering, må det også være registrert dato for Trekkfrist på vurderingsenheten.

 

Når studenten lagrer tittelen i Studentweb, legger tittelen seg umiddelbart på Vurd.melding: Oppgavetittel i FS og oppdateres/kopieres til SOppg og i utdanningsplanen - hvis slike finnes på emnet for studenten.

Dersom Oppgave innlev. i Studentweb=J, blir tittelen lagret i FS på vurderingsmeldingen (og senere i vurderingsprotokollen) og på Emne i plan og på SOppg når studenten skriver inn tittel i forbindelse med oppgaveinnleveringen i Studentweb, uavhengig av om Oppdater tittel i Studentweb har J eller N.

Aktuelle FS-rapporter knyttet til oppgavetitler

  • FS522.004 Oppgaverapport - kull. Viser oppgaver pr. studieprogram. Kan vise oppgavetittelen hvis slik finnes. Viser både meldinger og protokollførte titler. Rapporten kan sorteres på ulike måter.
  • FS740.002 Ferdige studentoppgaver. Rapporten er knyttet til studieprogram. Dersom det er opprettet en Studentoppgave (SOppg) og feltet Levert er fylt ut med dato, vil oppgavetittel og innleveringsdato komme frem i rapporten.

Problemer?

Mener du at du har registrert alt riktig på vurderingskombinasjon, på riktig vurderingsenhet, og at du på Soppg har registrert emnekode, men uten at studenten får oppdatert tittelen i Studentweb? Sjekk om det ligger en individuell innvilget dato i feltet Innleveringsfrist på SOppg. Datoen vil henge med under detaljer på vurderingsmeldingen, også hvis studenten har flyttet eksamensoppgaven frem i tid.

Publisert 20. mars 2009 09:31 - Sist endret 11. okt. 2018 10:56