Avtalebildet i utvekslingsmodulen i FS

Alle UiOs utvekslingsavtaler skal være registrert i FS-bildet "Utvekslingsavtale" i utvekslingsmodulen. Hver avtale får en avtale-id ved oppretting, og avtalen er registrert med avtaleeiers stedkode i internt sted, og avtalepartners stedkode i eksternt sted.

Dersom du ikke har avtalens avtale-id, kan du bruke internt sted eller eksternt sted til å finne avtaler:

1. Du kan søke opp både internt og eksternt sted i samme søkefelt; øverst til høyre i bildet, under "Sted":

SØKE INTERNT STED:  Sett inn for f.eks. HF: 185 - 14 - *. Da får du opp alle avtalene som er registrert på HF.

SØKE EKSTERNT STED: Stå i første feltet under Sted, sett markøren i feltet og trykk så Ctrl + T. I søkeboksen du får opp ("Søk institusjoner"), kan du søke både på land og på sted. Du trenger ikke skrive hele navnet på det eksterne stedet. Trykk OK og velg den relevante institusjonen i søkeresultatet ved å trykke "Bruk" så den kommer frem i avtalebildet, så Enter. Dersom du valgte feil sted må du gjenta prosessen. Det du har skrevet i søkefeltet blir liggende, så trykk søk på nytt og velg et av stedene. Dersom du skal søke på et nytt sted og trenger å skrive inn et nytt søkeord kan du bruke "nullstill" til å fjerne det som ligger i søkefeltet fra tidligere søk.

Eksempel; søk på internt eller eksternt sted i feltet "Sted":

Tips: Hak av for "Kun aktive avtaler" for å kun få opp de avtalene som er gyldige pr. dags dato (og ikke avtaler som ikke lenger er gyldige).

Her ser du et eksempel der det ikke er haket av for dette, ugyldige avtaler (ikke aktive avtaler) hentes da opp, men med et rødt kryss ved avtalen:

I bildet over har vi hentet frem UiOs avtaler med Københavns universitet.

1: For å hente opp ditt fakultet/institutts avtale må du dobbeltklikke på forekomsten i "treet" til høyre - her har vi hentet opp Medisins avtale.

2: Hver avtale har en egen avtaleid - denne gjenspeiles i utvekslingspersonbildet.

3: Hver avtale har to eller flere avtaleparter.

4: I periodefeltet ser man hvor lenge avtalen er gyldig.

5: I feltet utvekslingsprogram ser man hvilken type avtale det er; Erasmus, Bilateral osv.

OBS! Avtale-id for alle som skal registreres som INDIVID-studenter er 11, avtaleid for de som reiser på Feltarbeid er 13, ogfor Erasmus+ praksis (ERAPRAKS) er avtaleid 16. I Utvekslingsavtalebildet vil man få opp disse DUMMY-avtalene om man søker opp hhv. avtaleid 11, 13 og 16.