Begrunnelse og klage via Studentweb

Studenten ber om begrunnelse eller klager på karakter i Studentweb. Hva skjer i FS og hvordan ser det ut i Studentweb?

Begrunnelse

1. Studenten ber om begrunnelse

Slik ser det ut for studenten når han/hun ber om begrunnelse:

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Når fristen har utløpt, forsvinner knappen, og det kommer en tekst om det: "Fristen for å be om begrunnelse gikk ut [dato]"

 

Studenten får kvittering på at ønske om begrunnelse er mottatt:

Studenten ser status for begrunnelsen ved å gå tilbake til oversikten.

2. Begrunnelsessak blir automatisk opprettet i FS

 

3. Når begrunnelsen er sendt

a. Når begrunnelsen er skrevet og sendt i Inspera:

  • Når begrunnelsen er sendt oppdateres begrunnelsessaken i FS. Dersom kandidaten ikke har bedt om begrunnelse opprettes det en begrunnelsessak.
  • Det vises et grønt ikon ved siden av "vedtak formidlet"-feltet, med lenke til begrunnelsen i Inspera (for studenten).
  • "Ferdigbehandlet" oppdateres med "J"
  • "Vedtak formidlet" oppdateres med dagens dato
  • Klagefristen oppdateres til 3 uker etter vedtak formidlet
  • Studenten får e-postvarsel innen ett døgn om at de har en ny begrunnelse i Studentweb

b. Når begrunnelsen er formidlet utenfor Inspera

Begrunnelsesaken må ferdigregistreres manuelt i FS.

4. Studenten mottar begrunnelsen i Studentweb:

Hvis begrunnelsen er sendt via Inspera følger det med lenke til begrunnelsen.

Når studenten ikke kan be om begrunnelse via Studentweb

Dersom vurderingskombinasjonen i FS har Begrunnelse via Studentweb = N ser det slik ut i Studentweb: 

Klage

1. Studenten klager på karakteren

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Når fristen har utløpt, forsvinner knappen, og det kommer en tekst om det: "Fristen for å klage på sensuren gikk ut [dato]"

 

Studenten må hake av at for at de forstår hva en klage er før de får sende klagen.

Studenten ser kvittering for at klagen er mottatt.

Studenten ser status for klagen ved å gå tilbake til oversikten.

 

2. Klagen opprettes automatisk i FS

 

Klagen blir behandlet på vanlig måte i FS.

Dersom Inspera benyttes til klagesensur, se veiledning.

Den kan få ulike utfall. Et eksempel:

 

3. Studenten ser resultatet av klagen i Studentweb

Studenten får e-postvarsel om ny sensur på vanlig måte.

Dersom klagen har vært sendt til ny vurdering på grunn av karakteravvik, vil studenten kun se endelig resultat i Studentweb.

Muntlig/praktisk eksamen?

Studenten får tekst i Studentweb: "Det er ikke mulig å klage på sensur av muntlig eller praktisk eksamen":

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, linje, skjermbilde.

Publisert 3. jan. 2020 14:30 - Sist endret 27. feb. 2020 15:03