Kommisjoner

Kommisjon med sensorer

Vær oppmerksom på at når man registrerer en ny klagesak, vil det automatisk bli opprettet en klagekommisjon, dersom det ikke finnes en klagekommisjon fra før. Sensorene i kommisjonen må registreres manuelt. Det kan derfor være nødvendig å søke etter kommisjonen før du registrerer en ny.

I bildet "Kommisjon med sensorer" registrerer du kommisjoner for vurdering.

  1. I det øverste bildet trykk Ctrl-R eller knappen "Reg." (Registreringsmodus) for å opprette en kommisjon. Trykk Ctrl+N for å registrere en kommisjon.
  2. Trykk i den nederste bildet og velg Crtl-N / "Ny rad" for å legge til sensorer i kommisjonen.
  3. Gjenta steg 1 og 2 for å opprette flere kommisjoner for samme eksamen.

Du kan spesifisere:

  • hvor mange oppgaver en kommisjon skal få
  • om en kommisjon kun skal behandle oppgaver fra studenter på et angitt studieprogram/fordypning
  • om kommisjonen gjelder hele vurderingsordningen, eller bare en av delene
  • om kommisjonen skal være knyttet til undervisingsaktiviteter ("partier")

Klagekommisjon ved ny vurdering etter vesentlig karakteravvik

Klagekommisjoner som skal brukes til ny vurdering av klagesensur der sensur avviker med 2 eller flere karakter bør gis navnet "Kontrollkommisjon etter vesentlig karakteravvik".

Sensoroppnevning

Her kan du registrere sensorer for sted og periode.

Før du begynner å registrere bør du søke frem personen for å se om vedkommende allerede er oppnevnt.

  • Dersom søket er tomt, kan du legge inn en ny rad med Crtl-N eller knappen "Ny rad".
  • Dersom det ikke allerede finnes en rad som dekker stedet og oppnevningsperioden, kan du legge inn en ny rad med Crtl-N / "Ny rad".

FS.501.001 Oppnevnte sensorer
Lister opp oppnevnte sensorer ved sted for periode.

 

Publisert 29. sep. 2015 11:19 - Sist endret 27. feb. 2020 08:40