FS515.001 - Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger

Rutinen har tre valg for tid: termin, reell tid og tid:

 • Termin viser til alle vurderingstidskoder med reell vurderingstid det semesteret du kjører rutinen for. Dermed får du feks ikke bare studenter med vurdering 2015HØST, men også 2015HØST-K, 2015HØST-E også videre. Termin er defaultinnstillingen.
 • Reell tid viser til "Reell tid" som er registrert på vurderingsenheten. Reell tid vil dekkes av innstillingen ovenfor, men kun vise studenter på vurderingsenheter som er registrert med den reelle vurderingstiden du slår opp. Dvs slår du opp reell tid 2015HØST, vil du ikke få 2015HØST-K, 2015HØST-E etc
 • Tid viser til "Tid" som er registrert på vurderingsenheten. Innstillingen er kun aktuell dersom du har emner som går over flere semestere. Dvs der hvor reell vurdering ligger ett eller flere semestere fram i tid. Et typisk eksempel er masteroppgaver på 60 studiepoeng. I likhet med reell tid viser den kun studenter som er registrert på akkurat den vurderingstiden du henter fram.

Sletting pga manglende semesteravgift eller manglende semesterregistrering.

 • både manglende semesteravgift  og manglende semesterregistrering kjøres for studienivå 000-500, UTEN hake i feltet "Oppdater meldinger for doktorgradskandidater".

Når du kjører rutinen bør du huske på at:

 • den må kjøres hvert semester, etter frist for registrering og betaling
 • undervisningsmeldinger også bør slettes når du sletter eksamensmeldinger tidlig i semesteret, pga manglende betaling eller manglende semesterregistrering

For ph.d.-kandidater merk at:

 • feltet '"Oppdater meldinger for doktorgradskandidater" kun gjelder meldinger på ph.d.nivå.
 • hvis en ph.d.-kandidat har meldinger på bachelor- eller masternivå vil de bli slettet selv om man ikke har hake i feltet.
 • ph.d.kandidater som kun har meldinger på ph.d.nivå synes i listen etter at rutinen er kjørt, men de blir ikke slettet av rutinen: De vises med verdi 'N' for slettet.

Hvis resultatet av rutinen skal brukes til f.eks å sende en melding til berørte studenter må de som ikke blir slettet holdes utenfor. Den enkleste måten å gjøre dette på er lage dette filteret: status_slettet ='J'

Hvis dette filteret brukes før man klikker på høyre musetast og velger en av de tre meldingsalternativene (brev/epost/sms), vil rapportene ta hensyn til filteret, slik at bare de som faktisk slettes får melding.

  Slette vurderingsmeldinger pga manglende obligatoriske krav

  Før eksamen skal studenter uten fullførte oblig'er lukes ut ved at du kjører FS515.001 Sletting av vurderingsmeldinger. Rutinen kjøres vanligvis pr emne i dette tilfellet.

  • Velg Manglende obligatoriske aktiviteter
  • Hake i Slett (evt oppdater) vurderingsmelding
  • Ikke hake i Oppdater resultatstatus
  • Ikke hake i Slett undervisningsmeldinger

  Verdt å merke seg

  Dersom man har et emne med flere obliger og ønsker å slette meldinger FØR alle obliger er ferdigregistrert, må man spesifisere hvilken oblig det skal slettes på bakrunn av i "På grunnlag av en oblig. aktivitet". 

  Det er ikke ønskelig at undervisningsmeldinger slettes når en student har hatt innvilget undervisningsopptak i vesentlige deler av semesteret. Da har de benyttet et forsøk og opptatt en plass på undervisningen.

  Sletting pga manglende forkunnskapskrav

  FS515.001 kan også brukes til å slette vurderings- og undervisningsmeldinger pga manglende forkunnskapskrav. Dette kontrolleres også ved oppmelding i StudentWeb, men dersom en student feks stryker til en emne som er forkunnskapskrav til et annet emne, vil studenten i oppmeldingsperioden før sensuren er kjørt til protokoll, kunne melde seg til emnet som har forkunnskapskrav.

  Manuell sletting av enkelte vurderingsmeldinger

  Du kan slette enkelte vurderingsmeldinger manuelt i:

  • Student samlebilde, fanen Vurd.meld
  • Student vurdering samlebilde, fanen Melding
  • Vurderingsenhet samlebilde, fanen Melding

  Dersom bare én delmelding skal slettes, kan man velge denne ved å klikke i delmeldingen og trykke slett rad. Dersom hele meldingen skal fjernes, holder det å slette helhetsmeldingen med slett rad, da vil delmeldingen(e) slettes automatisk.

  Publisert 29. sep. 2015 09:11 - Sist endret 9. okt. 2015 17:58