Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet

Kvalitetssystemet skal bidra til å sikre at studentene får en aktuell og relevant utdanning med best mulig undervisning og veiledning. Forskerutdanningen omfattes ikke av rutinebeskrivelsen som presenteres her.

Rutinebeskrivelse

Publisert 10. nov. 2010 13:55 - Sist endret 12. okt. 2015 12:25