Arrangementer - Side 2

Tid og sted: 17. mai 2017 10:3013:00, Kollegieværelset, Domus Academica (Urbygningen)

Det juridiske fakultet inviterer sine ansatte til mottagelse i Domus Academica på Nasjonaldagen. /  The Faculty of Law invites all its employees including spouses and/or children to celebrate Norway’s National Day in Domus Academica.

Tid og sted: 12. mai 2017 08:3011:00, Auditorium 6, Dumus Academica, 2. et

Alle lærere ved Det juridiske fakultet inviteres til frokostmøte som blant annet tar for seg aktiviserende undervisning, rapporten for godskrivingsregler og digitale rettskildeverktøy i undervisningen og på eksamen.

Tid og sted: 23. mars 2017 10:3024. mars 2017 14:30, Holmen Fjordhotell

Teknisk-administrativt ansatte ved Det juridiske fakultet ønskes velkommen til seminar 23.-24. mars på Holmen Fjordhotell.

Tid og sted: 9. des. 2016 08:3011:00, Auditorium 6

Hvordan kan teknologi støtte undervisning? Vi inviterer alle lærere ved Det juridiske fakultet til frokostmøte om temaet.

Tid: 11. okt. 2016 09:3017:00

Den 11. oktober kan du sammen med dine kollegaer bli bedre kjent med Stortinget. Alle ansatte på fakultetet inviteres til omvisninger, etterfulgt av foredrag og noe å spise.

Tid og sted: 1. juni 2016 16:0019:00, Auditorium 4, Urbygningen

SiO skal fortelle om bærekraftig kafedrift, Thomas Hylland-Eriksen foredrar om matavfall.

Tid og sted: 19. mai 2016 14:0018:00, Kjerka, Domus Media

Alle lærere ved Det juridiske fakultet inviteres til lærersamling med undervisning som tema. Dagen består av innlegg om aktuelle temaer, diskusjon og avsluttes med bespisning og sosialt samvær.

Tid og sted: 17. mai 2016 10:3013:00, Kollegieværelset, Domus Academica (Urbygningen)

Det juridiske fakultet inviterer sine ansatte til mottagelse i Domus Academica på Nasjonaldagen. /  The Faculty of Law invites all its employees including spouses and/or children to celebrate Norway’s National Day in Domus Academica.

Tid og sted: 12. apr. 2016 15:0019:00, Professorboligen, Stallen

Ansatte ved fakultetet inviteres til sammenkomst med filmvisning og sosialt samvær i Professorboligen.

Filmen som vises er Deeyah Khans "Jihad".

Påmelding

Tid og sted: 15. mars 2016 17:0018:30, Universitetets aula

Tirsdag 15. mars er det avslutningsseremoni i Aulaen for høstens kandidater i Master i rettsvitenskap.  Alle fakultetets lærere er velkomne til å være til stede.

Tid og sted: 8. mars 2016 09:0013:00, Professorboligen, Det juridiske fakultet

Hvordan kan klarspråk i jusstudiet bidra til å bedre rettssikkerheten? Klarspråk er tema for en felles samling for alle lærere ved Det juridiske fakultet.

Tid og sted: 14. sep. 2015 15:0018:00, Universitetsplassen

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet inviteres til høstsemesterets første fakultetssammenkomst, som tar oss med på en oppdagelsestur på vårt eget fakultet. Bli med og se kunsten du kanskje ellers overser!

Tid og sted: 27. aug. 2015 12:1513:30, Auditorium 4, Domus Academica

Christoffer C. Eriksen som har ledet arbeidsgruppen presenterer utredningen som danner grunnlaget for høringsprosessen Innspill til vurdering av ny studiemodell for Master i rettsvitenskap ved UiO  

Tid og sted: 19. mai 2015 14:0018:00, Auditorium 4, Domus Academica

Alle fakultetsansatte inviteres til en sammenkomst med foredrag av dekan Hans Petter Graver og omvisning på Akershus festning.

All employees at the Faculty of Law are invited to a gathering with a lecture by dean Hans Petter Graver and a guided tour of Akershus fortress.

Tid og sted: 27. apr. 2015 15:1518:00, Auditorium 13, Domus Media

Alle fakultetsansatte inviteres til en ny fakultetssammenkomst med en presentasjon av PluriCourts etterfulgt av tapas på Aulakjelleren.

All employees at the Faculty of Law are invited to a new faculty gaterhing with a presentation by PluriCourts followed by tapas.

Tid og sted: 20. mars 2015 13:0014:00, Theologisk eksamenssal, Domus Academica

Snart får vi nye persontilpassede For ansatte-sider på nett. Møter løsningen dine behov? Fredag 20. mars får vi en presentasjon av planer og skisser av UiOs nettredaktør Hildegun Lunden.

Tid og sted: 12. mars 2015 09:0013:00, Aud. 7, DN

Alle ansatte i institutt- og fakultetsadministrasjonen er velkommen til miniseminaret torsdag 12. mars. Kaffe og te serveres fra klokka 09.00.

Tid og sted: 22. jan. 2015 11:0019:00, Eidsvoll

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet inviteres til tur til Eidsvollsbygningen, plassen hvor Norges grunnlov ble skrevet 1814.

All employees at the Faculty of Law are invited to a trip to Eidsvoll House, the birthplace of the Norwegian constitution in 1814.

Tid og sted: 23. sep. 2011 11:3013:30, Theologisk eksamenssal, DA

I etterkant av tragedien 22. juli og de mange henvendelsene UiO fikk fra journalister arrangerer fakultetet et diskusjonsmøte for sine ansatte om det å være tilgjengelig for pressen.