Faglunsj: Areal- og interessekonflikter mellom fiskeri og havvind

Vitenskapelig assistent Karina Kviebakk Mauren  presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Emneord: Havvind
Publisert 13. feb. 2020 14:26 - Sist endret 14. apr. 2020 09:46