Faglunsj: Havbruk – endring av lokalitetestillatelser for oppdrettsanlegg

Vitenskapelig assistent Mira Christine Marcussen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Emneord: Havbruk
Publisert 24. feb. 2020 15:37 - Sist endret 28. apr. 2020 12:53