Faglunsj: Håndhevelse av utsendingsdirektivet

Vitenskapelig assistent Åse Rustad Kvisberg presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Faglunsjen finner sted på Zoom-møterommet her: https://uio.zoom.us/j/723735408

Emneord: Europarett
Publisert 25. feb. 2020 16:37 - Sist endret 13. mai 2020 16:10