Anne Moen

En digitalis purpurea til professor Anne Moen for hennes innsats som prosjektleder for utviklingen av vellykket e-læringsressurs i avansert geriatrisk sykepleie.

Portrett av Anne Moen.

Anne Moen får fakultetets digitalis purpurea. Foto: UiO

Professor Anne Moen ved Institutt for helse og samfunn har gjort en glimrende innsats med å få på plass et viktig supplement til undervisningen.

Demonstrerer praksis

Det erfaringsbaserte masterstudiet i avansert geriatrisk sykepleie (AGS) har mye praksis. E-læringsressursen i avansert geriatrisk sykepleie gjør det lett å demonstrere kliniske ferdigheter. Studentene får mengdetrening på kliniske øvelser uten å måtte være i klinikk hele tiden.

Studentene er fornøyde

Den nye e-læringsressursen ble lansert våren 2013. Studentene bruker ressursen både som forberedelse til praksis, og som forberedelse og repetisjon til eksamen. Tilbakemeldingene fra studentene er gode. Det interaktive opplegget engasjerer til problemløsning. Ressursene vil bli enda mer sentrale når fullstendig versjon lanseres til studiestart høst 2014.

Brukes utenfor UiO

En annen interessant erfaring og tilbakemelding er at videosnuttene benyttes til kompetanseutvikling i samarbeidende kommuner. Også kolleger ved høyskoler bruker den i sitt pedagogiske opplegg.

Vellykket samarbeid

E-læringsressursen er et kollektivt løft med innsats fra mange kolleger ved avdelingen og instituttet.

Anne Moen nevner spesielt Hanne Marie Rostad, programleder for AGS Ellen Karine Grov, programleder for sykepleievitenskap Ragnhild Hellesø og Elin O. Rosvold ved avdeling for allmennmedisin. Samarbeidet med seksjon for medisinsk informatikk har vært avgjørende for etablering av ressursen.

Fakultetet takker professor Anne Moen og alle som har bidratt, for innsatsen ved å overrekke en digitalis purpurea.

Gratulerer med vellykket resultat!

Publisert 4. juni 2014 10:52 - Sist endret 19. mars 2019 08:27