Viktig å skape engasjement hos studentene

Hun er opptatt av engasjement og variasjon i undervisningen, og har selv vært gjennom tre studieplaner på medisinstudiet. Patologen Else Marit Løberg har fått høstens undervisningspris.

Else Marit Løberg er stolt vinner av høstens undervisningspris. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Hvert semester stemmer avgangskullet på den underviseren de mener har vært best i løpet av deres siste år på medisinstudiet. Undervisningsprisen for høsten 2017 går til patolog Else Marit Løberg.

– Else Marit har gjort en stor innsats i mange år og virkelig arbeidet for å lage god undervisning. Det var derfor ekstra hyggelig at hun vant prisen, mener modulleder Kåre I. Birkeland.

Læren om sykdommer

Løberg er professor II og overlege ved Avdeling for patologi. Som lærer for medisinstudentene underviser hun om sykdommer i mage-tarm kanalen, lever og lunger.

– Som patolog diagnostiserer jeg hovedsakelig sykdommer i mage-tarm kanalen, lever og lunger ved å undersøke vevsprøver i mikroskop, forklarer Løberg.

Patologi er læren om sykdommer. Faget omfatter både små og store forandringer i vev og organer forårsaket av ulike sykdomsprosesser, hva som er årsaken til sykdommene og utviklingen av sykdomsprosessene.

– I mange kliniske situasjoner er patologens svar på en vevsprøve eller celleprøve avgjørende for pasientens diagnose og behandling, sier Løberg.

Uhøytidelig tone i undervisningssituasjonen

Løberg mener det er viktig at stoffet forklares på en forståelig måte i forhold til det nivået studentene befinner seg på.

– Jeg forsøker å fremlegge stoffet på en enkel, forståelig og systematisk måte slik at studentene forstår prosessene som ligger til grunn for klinisk sykdom. Samtidig ønsker jeg at det skal være en god og uhøytidelig tone, sier hun.

I tillegg til en positiv tone i undervisningssituasjonen som gir rom for å stille spørsmål, mener Løberg det er viktig at foreleseren er godt forberedt.

– En god underviser klarer å skape engasjement hos studentene, de må oppleve at de har utbytte av å være til stede, sier hun.

Variasjon gir god undervisning

– God undervisning er både avhengig av studieplanen, organiseringen av studiet og den enkelte underviseren, sier Løberg.

Hun vet hva hun snakker om. Løberg har vært igjennom hele tre studieplaner på medisinstudiet. Den gamle studieplanen før Oslo -96 opplevde hun både som student og som lærer. Videre var det Oslo -96 som hadde stor vekt på problembasert læring (PBL). Med Oslo 2014 som nylig er innført i hele studiet, opplever hun nå den 3. studieplanen for medisinstudenter ved UiO. Hun mener variasjon er stikkordet for god undervisning.

– Jeg tror det kan være en fordel med ulike typer av undervisning, dels oversiktsforelesninger og dels mere studentaktiviserende undervisning som kurs, klinikker og seminarer. Samtidig må det være avsatt tid til lesing og til å følge rutiner og pasientløp på de kliniske avdelinger, sier Løberg.

Det er studentene selv om stemmer på hvilken underviser de synes hadde vært best siste året på studiene. Modulleder Birkeland er svært fornøyd med høstens prisvinner.

– Patologi anses ofte som et litt tørt og vanskelig fag og har ikke fått undervisningsprisen tidligere. Så vi synes det er svært hyggelig at nettopp Løberg ble valgt i år, sier han.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 28. nov. 2017 10:04 - Sist endret 28. nov. 2017 10:04