Aktuelt

Høsten 2022 skal det velges instituttledelse ved Institutt for klinisk medisin for perioden 01.01.2023 til 31.12.2026. Det skal foretas samlet valg av instituttleder, nestleder OUS/stedfortreder instituttleder og nestleder Campus Ahus/leder Campus Ahus. 

Bildet kan inneholde: bronseskulptur, hake, tinning, skulptur, statue.

I instituttrådsmøte 12. januar vedtok instituttrådet med seks mot tre stemmer å opprettholde nåværende ordning med valgt instituttleder ved Klinmed. Det vil følgelig bli avholdt valg høsten 2022, og dette vil være et samlet valg av instituttleder og nestledere. Det vil bli oppnevnt en valgkomite som skal søke etter egnede kandidater og presentere kandidatene for velgerne. 

Bilde av instituttleder Dag Kvale

Vi lever i en usikker tid. Som fjoråret, har dessverre også 2021 blitt preget av pandemien, med nye tiltak og en bekymrende smittesituasjon nå på tampen. Instituttledelsen ønsker å rette en stor og ektefølt takk til alle ansatte for den formidable innsatsen gjennom nok et krevende år.