Vil du delta på Forskningstorget?

Forskningstorget er en del av Forskningsdagene, og arrangeres 20.-21. september på Universitetsplassen. Ønsker du å representere Klinmed og formidle forskningen din på en kreativ og underholdende måte? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Aktiviteter i regi av UiO på Forskningstorget

UiO-forskere på Forskningstorget på Universitetsplassen i 2015. © UiO/Yngve Vogt, Apollon.

Forskningstorget er en ypperlig arena for å synliggjøre forskning, og vekke interesse hos potensielle studenter og forskere. Det medisinske fakultetet har i 2019 satt av midler til fire boder, hvor Klinmed får en egen bod. Vi inviterer derfor forskere og forskningsgrupper om å melde sin interesse.

Hva er en god bod på forskningstorget?

Skoleelever og barnefamilier er viktige målgrupper på Forskningstorget. Noen kriterier bør derfor oppfylles for at en bod skal vekke interesse. Du bør finne på en aktivitet som engasjerer publikum, og gode eksempler er når både barn og voksne får en mulighet til å:

  • Prøve selv
  • Bruke sansene
  • Gjøre en test
  • Snakke med en forsker

Andre ting som kjennetegner en god bod:

  • Å tilby en aktivitet som premieres gir økt oppmerksomhet.
  • Modeller eller store, tydelige plansjer kan brukes til å starte dialog mellom forsker og publikum. Vitenskapelige postere med mye tekst fungerer mindre bra.
  • Legge til rette for at mange deltakere bør kunne delta samtidig.
  • Forskningstorget varer lenge, så husk å ha tilstrekkelig bemanning.

For å utarbeide et konsept til boden din kan du be om innspill og støtte fra instituttets kommunikasjonsrådgiver. Se kontaktinformasjon nederst i artikkelen. Frist for å melde inn din idé er senest fredag 10. mai.

Instituttet koordinerer informasjon til og fra fakultetet, som igjen holder kontakten inn mot arrangørene. Transport til og fra vil bli organisert, men du må bære og rigge selv.

Tema for årets forskningsdager er miljø. Miljø henger tett sammen med klima og bærekraft, men er også det som omgir oss i hverdagen – i nabolaget, på jobb og sosialt. Alt foregår i et miljø, og alt miljø inngår i en sammenheng. Temaet er sånn sett relevant for alle, inkludert innen helse.

Forskningsdagene logo

Viktige datoer

Medio og ultimo mai
Frist for å melde inn ditt forslag til Klinmed er 10. mai. Ultimo mai arrangeres utstillermøte med alle deltakere på torget. Møtet anbefales til deg som ikke har vært på Forskningstorget før.

Medio juni
Frist for innlevering av tekst, bilder, illustrasjoner og kontaktinformasjon til programbrosjyren.

Medio august
Frist for bestilling av møbler og strøm.

Primo september
Utstillermøte med informasjon til alle deltakere på torget. Anbefales for alle utstillere.

19. september
Rigging og klargjøring til Forskningstorget fra kl. 14:00.

Universitetsalliansen, som arrangerer Forskningstorget, holder hvert år to informasjonsmøter. Hvis du aldri har deltatt på Forskningstorget før er det lurt å gå på disse. Spesielt det siste, med mye praktisk informasjon er viktig.

Saken oppdateres med flere konkrete datoer når disse er satt av arrangøren.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Kontakt

Les mer

Emneord: forskningstorget, Forskningsdagene, stand, Klinmed Av Eli Synnøve Gjerde
Publisert 25. feb. 2019 14:15 - Sist endret 25. feb. 2019 14:48