Undervisningsprisen - Hederlig omtale

Ved utdelingen av undervisningsprisen for våren 2020 ble tre andre undervisere trukket frem av studentene, i tillegg til vinneren. Hederlig omtale går til Ole Henning Skjønsberg, Tordis Böker og Odd Martin Vallersnes. Kanskje finner du inspirasjon til egen undervisning her?

Ole Henning Skjønsberg  

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hake, panne, kinn.
Professor Ole Henning Skjønsberg. Foto: Øystein Horgmo, UiO. 

Ole Henning Skjønsberg er professor ved Lungemedisinsk avdeling, og underviser studentene i lungemedisin med størst vekt på de store sykdomsgruppene som astma, KOLS, lungekreft og lungebetennelser. Han var vinner av undervisningsprisen høsten 2018.

"Bra undervisning, også digitalt. Legger for dagen interesse - og er god til å gi tilbakemeldinger til studentene", trekker avgangskullet frem i rosen sin.

I undervisningssituasjonen er Skjønsberg opptatt av å ha en god tone og god dynamikk med studentene.

– Jeg synes det er viktig med en god toveis kommunikasjon med studentene under forelesningene, der studentene spør og tør å svare på mine spørsmål. Og gjerne gode, dyktige kolleger å undervise sammen med, sier han.

På spørsmål om hva han selv synes er god undervisning, svarer han:

– Engasjerte forelesere som gir inntrykk av å brenne for faget sitt gir ofte god undervisning.

Tordis Böker

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, frisyre, briller.
Klinisk stipendiat Tordis Böker. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Tordis Böker er klinisk stipendiat ved Avdeling for radiologi-nukleærmedisin. Hun underviser i radiologi, et fagfelt som bruker ulike metoder for bildediagnostikk og bildeveiledet behandling.

– Radiologi er et bredt fagfelt i en rivende utvikling. For de fleste kliniske spesialiteter er radiologiske undersøkelser i dag en vesentlig brikke i den diagnostiske utredningen, sier hun.

Hun påpeker hvordan verdien av radiologiske undersøkelser er avhengig av den kliniske sammenhengen faget settes inn i.

– Radiologiske undersøkelser kan vekke nysgjerrigheten hos de fleste når den settes inn i en klinisk sammenheng. Å forstå radiologiske prinsipper og å tolke de radiologiske undersøkelsene utfra den kliniske sammenhengen er det som gjør radiologi til ett spennende fagfelt, sier Böker.

Hennes grunnleggende undervisningsfilosofi er å møte studentene der de er faglig. 

– Jeg mener forutsetningen for å kunne overføre kunnskap er å bygge opp undervisningen utfra studentenes faglige utgangspunkt. Så tenker jeg det er vesentlig å ha konkrete mål for hva man ønsker at studentene skal lære, formidle ideer til studentene på en forståelig måte, relatere til kunnskap de allerede har og gjøre det interessant ved å sette det inn i en kontekst.  

Studentene skryter av Bökers undervisning og mener hun er «flink til å sende ut materiell i forkant av undervisningen, slik at studentene kan forberede seg».

Böker mener god undervisning kjennetegnes ved å være relativt strukturert, peke ut konkrete læringsmål for timen, avdekke hva studentene må jobbe videre med på egenhånd, og gi studentene verktøy som kan brukes til videre læring.

– Når en student gir uttrykk for at de har lært noe av undervisningen, synes fagfeltet ditt er spennende og uttrykker lyst til å lære mer, da har du lykkes med undervisningen, sier hun.

Odd Martin Vallersnes

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, ansiktsuttrykk, panne.
Førsteamanuensis Odd Martin Vallersnes. Foto: Privat.

Odd Martin Vallersnes er førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin ved Institutt for helse og samfunn. Fagområdet til Vallersnes er legevaktmedisin, altså den akutte allmennmedisinen.

– Dette omfatter alt som inntreffer plutselig og som man synes man trenger lege for raskt. Faget spenner fra å berolige pasienter om at plagene deres er ufarlige til akuttmedisin der det står om liv, forklarer han.

Han synes det er viktig å få studentene aktivt med i undervisningen, ofte gjennom diskusjon av ulike caser. 

– Det beste er å få studentene til å diskutere med hverandre med meg som moderator. Et gjennomgående poeng på tvers av ulike tema er å få de kommende legene til å forstå at klinisk medisin handler om å fatte beslutninger, mener han.

Studentene beskriver Vallersnes som en god underviser med stålkontroll på det tekniske.

«Han vokter og svarer på chatten, og balanserer det å forelese og ha dialog med studentene"

Hva synes du selv er en god underviser?

– Jeg har hatt noen lærere gjennom livet som klarte å utstyre meg med strukturer for videre læring. Dermed kunne jeg lære mer på egen hånd i årevis etter at selve undervisningen var over. Det er et mål å strekke seg etter, sier han.

Først og fremst der de er

De tre vegrer seg litt for å komme med tips til andre undervisere. Men det å være godt forberedt og kjenne det faglige utgangspunktet til studentene uavhengig av fag eller metode, trekkes frem.

Böker oppsummerer slik:

– Hvis jeg skal si noe om min undervisningsfilosofi kan den oppsummeres med et sitat fra Søren Kierkegaard: «Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor han er og begynne der.»


Les mer om undervisningsprisen

Emneord: Undervisningsprisen, Ole Henning Skjønsberg, Tordis Böker, Odd Martin Vallersnes Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 2. juli 2020 15:26 - Sist endret 3. juli 2020 09:08