Ph.d.-avhandlinger og disputaser - jubel og bomskudd

Institutt for klinisk medisin oppnådde rekordmange disputaser i 2017. Hele 167 kandidater kunne juble da de disputerte. Samtidig bommet mange, det var en betydelig økning av underkjente avhandlinger. Her får du vite hvorfor.

Forskerutdanningsleder Ludvig Munthe. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Rekordmange kunne juble ved Klinmed

Klinmed er enheten i Norge som har høyest produksjon av doktorgrader. Vi står for en tredjedel av UiOs 500 disputaser. Til sammenligning hadde Klinmed 50 flere godkjente avhandlinger enn Universitetet i Tromsø, og bare 50 mindre enn Universitetet i Bergen.

Fra andre resultater er det også klart at kvaliteten, relevansen og betydningen av forskningen er høy. Det medisinske fakultetet som helhet satte også en ny rekord på 223 doktorgrader i 2017, og Klinmed fortsetter dermed trenden med å levere 70-75% av fakultetets nye ph.d.-kandidater.

Økning av antall underkjennelser

I fjor ble hele 18 avhandlinger avist med krav om omarbeiding (såkalt §14-2). I tillegg strøk 17 avhandlinger ved første evaluering slik at de må revideres og sendes inn med anmodning om en helt ny evaluering.

Dette betyr at 15% av avhandlingene ved fakultetet ikke var vellykket ved første innlevering. Dette er en markert økning på 50% fra 2015/16.

Alt dreier seg om kappen

Dekan Frode Vartdal har vært involvert i alle godkjente og avviste avhandlinger de siste 8 årene. Han har forklart at den viktigste årsaken til at kandidater må skrive om avhandlingen sin er at de bruker for liten innsats i å skrive kappen.

Husk at kappen er den eneste delen av avhandlingen hvor du som kandidat alene er ansvarlig for teksten og skal vise at du har utviklet de nødvendige faglige ferdighetene. Dette er den eneste delen hvor opponentene kan se hva du er god for. Dette er også her hvor du kan presentere ditt fagfelts utvikling og milepæler. Du viser at du kjenner feltet, er klar over hvem som har gjort de største funnene og hvordan feltet har utviklet seg. Det er også i kappen du skal ha en kritisk gjennomgang av metoder, statistikk og tolkninger. Til slutt skal du diskutere dine bidrag til feltet og betydningen av arbeidet du har gjort.

En liten trøst

Til tross for en tydelig økning av omskrivninger og stryk, viste det seg i fjor at nesten alle kandidater som sendte inn avhandlingen sin på nytt ble belønnet med et vellykket resultat. Det er gode nyheter. I tillegg ser vi mindre av plagieringsaker etter at plagiatsjekk er blitt bedre kjent gjennom ph.d.-kursene.

Mine råd til deg

Ta kappen seriøst, og gjør en innsats for å dekke alle områdene som er nødvendige for at opponentene skal kunne vurdere avhandlingen din best mulig. Få råd og veiledning fra andre kandidater og fra veilederteamet ditt. Sørg for at du har alle de anbefalte kapitlene med i kappen, inkludert "Introduction" med underkapitler, “Summary of papers”, “Aims”, “Methodological considerations” og “Discussion». Pass på at du overholder kravene til akademisk skriving og siteringspraksis.

Legg også merke til at opponenter nå blir bedt om å kommentere kandidatens selvstendige bidrag på hver enkelt artikkel. Pass derfor på at medforfattererklæringsskjemaet gjenspeiler det spesifikke bidraget fra enkeltpersonene involvert, og unngå å bare bruke standardfrasene. Opponentene skal nå også oppsummere "Impact" av hver artikkel. Hjelp dem i denne oppgaven ved å diskutere hvilken ny informasjon arbeidet ditt har tilført vitenskapen og samfunnet, og diskuter potensielle betydninger av funnene dine.

Følger du disse rådene så er det sannsynlig at du vil lykkes.

Publisert 26. nov. 2018 14:08 - Sist endret 18. jan. 2019 08:15