Nye utfordringer

Etter en flott sommer er tiden inne for å ta fatt på et nytt semester med mange ulike utfordringer. Det kommer nye studenter, det utvikles stadig flere og fremragende forskningsprosjekter, alt skal tilrettelegges, og dere skal velge ny instituttledelse ved Klinmed.

Hanne Flinstad Harbo. Foto: UiO.

Høstsemesteret er i gang. Studentene strømmer til med forventning om ny lærdom om og for livet. Vitenskapelig ansatte er i gang igjen med undervisning og forskningsprosjekter om verdens viktigste tema, og de administrativt ansatte står på for at alt skal fungere best mulig - både nå og i fremtiden.

Siden januar 2015 har jeg hatt den glede og ære å jobbe som nestleder ved Klinmed og bli godt kjent med dette store og sammensatte universitetsinstituttet for klinisk medisin. Det har vært flott å se hvordan den store bredden og den fremragende ekspertisen gir et unikt samspill mellom det akademiske og kliniske miljøet. Ikke minst har det vært spennende å få mulighet til følge spesielt med på forskningen som skjer ved Klinmed.

Fremragende forskning

Klinmeds forskere er blant de største bidragsytere til medisinsk forskning i Norge. Både Det medisinske fakultet og Klinmed har de siste årene jobbet med å videreutvikle tilbudet om forskningsstøtte, samt stimulere til mer forskning og flere søknader om ekstern finansiering. Vi har fått nye eksempler på fremragende resultater denne sommeren da Johannes Hov i KIT fikk ERC starting grant og Harald Stenmark i KRE fikk ERC Advanced grant for andre gang, vi gratulerer!

En stor andel av de medisinske doktorgradene i Norge utgår også fra Klinmed, og det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle doktorgradsprogrammet. Blant de viktige oppgavene som ligger foran oss er planlegging av arealer for undervisning, forskning og innovasjon i OUS konsept-fase-arbeidet, der det er viktig at Klinmeds ansatte kommer med innspill via fokusgruppene.

Engasjement og synlighet i universitetsfunksjonen

Instituttets nåværende ledelse går nå inn i det avsluttende semesteret for denne valgperioden. Det skal i høst velges ny instituttledelse, som skal overta roret fra januar 2019. Jeg har selv takket ja til å gå over i stillingen som avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling ved OUS fra 1. september, men jeg ser også frem til å fortsette som professor ved Nevrologisk avdeling og samarbeide videre med Klinmed i denne rollen.

I mitt arbeid som nestleder for Klinmed har jeg sett hvor viktig det er at vi som er ansatt på Klinmed, engasjerer oss og er synlige i vårt arbeid for universitetet ute i sykehusene. Jeg oppfordrer dere til å bruke stemmeretten deres ved høstens valg på nytt dekanat ved Det medisinske fakultet og ny instituttledelse ved Klinmed. Følg med på viktige saker som kontinuerlig legges ut på Klinmeds nettsider og som sendes ut til deres universitetsmail. Delta på allmøtene og i diskusjonene. La deg inspirere til å prøve ut nye undervisningsformer. Benytt tilbudene om forskningsstøtte og utnytt mulighetene som ligger i phd-programmet.   

Takk for det hyggelige og givende samarbeidet i min periode som nestleder i denne spennende jobben som nestleder ved Klinmed. Lykke til med det videre viktige arbeidet!

 

Vennlig hilsen Hanne

 

Publisert 29. aug. 2018 11:44 - Sist endret 18. jan. 2019 08:16