Sommerhilsen fra instituttleder

Det er snart sommer og tid for ferie, og vi oppsummerer nok et aktivt vårsemester ved Institutt for klinisk medisin.

Foto: Gina S. Clausen.

Fokusgruppearbeidet nytt OUS

Nesteleder Hanne Flinstad Harbo har ledet to fokusgrupper på forskning- og undervisning og universitetsareal på Aker, Gaustad og Ullevål sykehus.

Universitetets primære anliggende i dette arbeidet har vært ivaretagelsen av universitetsfunksjonene. Både klinikknære arealer for forskning og utdanning, egne undervisningsarealer og egne forskningsarealer/forskningsbygg.

Dette anliggendet har hatt støtte i fokusgruppene og det forutsettes at disse synspunktene blir ivaretatt i det videre planleggingsarbeidet ved OUS.

Tilpasninger til GDPR

Fra 1. juli trår EUs personvernsforordning (GDPR) i kraft. Da vil hele Europa få en felles lovgivning på dette området, som skal styrke beskyttelsen av enkeltindividets personopplysninger.

Den nye ordningen stiller nye krav både når det gjelder datahåndtering for forskere og administrative ressurser. Klinmed er opptatt av å kunne forene god forskningsetikk med personvern og vi må endre rutiner for å sikre data på en god måte. Det er satt i gang arbeid mellom sykehusene og UiO for å kunne møte disse felles utfordringene fremover.

Forskningsaktiviteter denne våren

Vi har registrert et stort antall søknader til NFR denne våren, hele 53 søknader har gått ut fra Klinmed, og vi håper på god uttelling på disse.

Det er også grunn til å være godt fornøyd med Klinmeds 1469 publikasjoner og 985 publikasjonspoeng i 2017. Klinmed har økt med 78 publikasjoner og 45 publikasjonspoeng fra 2016 til 2017. Både UiO og Medfak har vekst i antall publikasjoner og antall publikasjonspoeng. Klinmed står for 41% av UiOs samlede økning fra 2016 til 1017, noe som er gledelige nyheter for instituttet. UiO har flest publikasjonspoeng i landet, men andelen av totalen er fallende.

Av andre forskningsnyheter vi må trekke frem denne våren er tildelingen av K.G. Jebsen senter for B-cellekreft til Ludvig Munthe, og Harald Stenmark som for andre gang har fått ERC Advanced Grant, som én av to nordmenn noensinne. Vi gratulerer begge to!

Endringer i instituttledelsen

Til høsten blir det noen endringer i instituttledelsen ved Klinmed. Nestleder Klinmed/OUS Hanne F. Harbo har bedt om å få fratre fordi hun er ønsket som avdelingsleder ved nevrologisk avdeling på OUS fra 1. september. Vi ønsker henne lykke til i denne viktige posisjonen. Nestleder Klinmed/Campus Ahus, Pål Gulbrandsen, vil da tre inn som stedfortreder for instituttleder de siste fire månedene av perioden.

Denne høsten er det også valg av ny instituttledelse for perioden 01.01.2019 - 31.12.2022. Det skal foretas et samlet valg av instituttleder, nestleder OUS/stedfortreder for instituttleder og nestleder Campus Ahus/leder Campus Ahus. Vi ser frem til et spennende valg og et nytt semester til høsten.

 

Vi ønsker alle våre ansatte en riktig god sommerferie!

Vennlig hilsen Ivar P. Gladhaug.

Publisert 21. juni 2018 12:15 - Sist endret 22. juni 2018 11:24